Program

Projekt Mecenas Prawniczy Program Stażowy jest inicjatywą trójmiejskich kancelarii prawnych, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz trzech organizacji pozarządowych działających na terenie Kaszub i Pomorza.

Począwszy od roku akademickiego 2021/2022, studentom kierunku prawo zaoferowany został innowacyjny program stażowy, najpierw realizowany w murach uczelni, a następnie w kancelariach prawnych.

Pomysłodawcy postawili sobie za zadanie nie tylko wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i promocję regionu, ale przede wszystkim skrócenie czasu adaptacji studentów do pracy w kancelariach.

Spotkania z prawnikami zostały podzielone na kilka bloków tematycznych składających się ze spotkań szkoleniowych na uczelni i warsztatów w kancelariach. Celem projektu jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności, takich jak np. prawidłowe przygotowanie i wypełnienie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pobierz harmonogram 2022 / 2023

Projekt Mecenas Prawniczy Program Stażowy jest inicjatywą trójmiejskich kancelarii prawnych, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz trzech organizacji pozarządowych działających na terenie Kaszub i Pomorza. Począwszy od roku akademickiego 2021/2022, studentom kierunku prawo zaoferowano innowacyjny program stażowy, najpierw realizowany w murach uczelni, a następnie w kancelariach prawnych. Pomysłodawcy postawili sobie za zadanie nie tylko wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i promocję regionu, ale przede wszystkim skrócenie czasu adaptacji studentów do pracy w kancelariach.

Szkolenia

Każda z kancelarii prowadzi na WSAiB przygotowane przez siebie bloki tematyczne w obszarze swoich specjalizacji. Spotkania na uczelni z prawnikami mają na celu praktyczne wprowadzenie uczestników programu do warsztatów związanych z danym obszarem tematycznym. Studenci obecni na szkoleniu mają możliwość udziału w warsztacie powiązanym z nim tematycznie.

Warsztaty

Warsztaty są prowadzone w mniejszych grupach i są powiązane ze szkoleniami. Kancelarie oferują od kilku do kilkunastu miejsc na każdym warsztacie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje obiektywne kryterium jak np. średnia ocen studenta. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonują zadania prawnicze pod okiem zespołu kancelarii.

Staże

Zwieńczeniem projektu Mecenas Prawniczy Program Stażowy są staże oferowane dla uczestników warsztatów. Trójmiejskie kancelarie prawne uczestniczące w projekcie zobowiązały się do przeszkolenia adeptów prawa w ramach programu stażowego. Jako partnerzy programu wszyscy jesteśmy pełni nadziei, że może to zaowocować również dłuższą współpracą.

Partnerzy programu

WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Trans-Misja

Nadbałtyckie Stowarzyszenie
Trans – Misja

ZKP oddział Gdynia

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
oddział w Gdyni


KFK

Kaszubskie Forum Kultury

Kancelarie partnerskie

INTESA

INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni

Burzak Okoń

Burzak Okoń i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych


KRPiA Jacek Jerzemowski

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski

ZG LEGAL

Żuraw Gierszewski
Spółka jawna

Bëlny Mecenas

Zarówno kancelarie partnerskie jak i przede wszystkim Kaszubskie Forum Kultury oraz ZKP oddział w Gdyni są związane z Kaszubami. W ramach programu zadecydowano, że projekt jest promowany również pod nazwą Bëlny Mecenas Prawniczy Program Stażowy. Spotkania akademickie są wzbogacone o wystąpienia na temat kultury, historii i praw obowiązujących na  terenie Kaszub na przestrzeni dziejów.

Słowo bëlny w języku kaszubskim ma wiele znaczeń. Zawsze jednak oznacza coś pozytywnego, a nawet zachwycającego. W słownikach znajdziemy m.in. takie polskie odpowiedniki tego przymiotnika: dzielny, dobry, doskonały, znakomity, wielki, ogromny, wzorowy.

Kaszubi często składają sobie życzenia z różnych okazji, mówiąc po prostu: „Wszëtczégò bëlnégò”, co można przetłumaczyć jako „Wszystkiego najlepszego”. Tego właśnie życzymy uczestnikom naszego programu. Słowo „bëlny” pojawia się też w przysłowiach kaszubskich. Najbardziej znane spośród nich to: „Lepi mało a bëlno, jak wiele, a zle” (Lepiej mało, a bardzo dobrze, niż wiele, ale źle).

„Milszi mie bëlny ùczink jak wspaniałi bùdink” (Milszy jest mi dobry czyn niż wspaniały dom).

Adwokatura polska wytworzyła język obron wysoce poprawny, a nawet wykwintny. Nie stało się to z tej racji, iżby większość jej członków pielęgnowała była szczególny kult piśmienniczo-literacki, lecz wyjątkowo piękny rozwój krasomówstwa obrończego polskiego był przeważnie wynikiem faktu, iż język obron przed sądami dawnemi był organem myśli mówców, i że ci mówcy nie posługiwali się utartymi terminami technicznemi, lecz opierali swe wywody na argumentach potocznego życia; że między sądem a obrońcą był łącznik sympatyczny, oparty na znajomości ducha i warunków bytu społeczeństwa rodzimego, na gruntownej znajomości ludzi i stosunków miejscowych.

„Palestra warszawska. Wspomnienia starego mecenasa z czasów dziesięciolecia przed zniesieniem sądownictwa polskiego (1866-1876)” A.Kraushar